Kristýna Růžičková

Bakalářská práce

Asistovaná reprodukce - \kur{in vitro} fertilizace

Assisted Reproduction - \kur{In Vitro} Fertilization
Anotace:
Práce se zaměřuje na proces asistované reprodukce, při kterém dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami nebo s embryi, včetně jejich uchovávání, a to za účelem léčby neplodnosti ženy nebo muže. Podrobně jsou rozebrány jednotlivé fáze léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace. V práci jsou zahrnuty i rizika plynoucí z asistované reprodukce. Závěr práce je věnován budoucnosti in vitro fertilizace …více
Abstract:
The work focuses on the process of assisted reproduction, in which germ cells or embryos are manipulated, including their storage, in order to treat infertility in women or men. The individual phases of infertility treatment by in vitro fertilization are discussed in detail. The work also includes the risks arising from assisted reproduction. The conclusion of the work is devoted to the future of in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Růžičková, Kristýna. Asistovaná reprodukce - \kur{in vitro} fertilizace. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie