Theses 

Vliv personální činnosti podniku na spokojenost zaměstnanců pracujících v provozu – Petra Cieslarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Cieslarová

Bakalářská práce

Vliv personální činnosti podniku na spokojenost zaměstnanců pracujících v provozu

The Influence of Personnel Policy of the Company on Satisfaction of Employees Working in Operation

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem personální činnosti na spokojenost zaměstnanců pracujících v provozu. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na teorii personálních činností. V druhé části je popsána společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. V této části jsou popsány nejen její výrobní činnosti, ale i ustanovení, které vychází z kolektivní smlouvy. V hlavní praktické části jsou uvedeny výsledky jednotlivých odpovědí z dotazníkového šetření ve společnosti, které mělo za cíl zjistit spokojenost zaměstnanců. Také je zde uvedeno celkové shrnutí jednotlivých otázek a případné návrhy a doporučení, které mohou zaměstnavateli pomoci nejen k větší spokojenosti zaměstnanců.

Abstract: The bachelor thesis is deals with the influence of a human resources on employees satisfaction in the manufacturing company. The thesis consists of three parts. The first part covers a theory of a human resources activities in general. The second part is dedicated to the manufacturing company Arcelor Mittal Ostrava. In this part there are described company activities and also the current collective arrangement and policies in place. Third and main part of thesis contains of a summary of a results from the employee satisfaction survey conducted in the company. Moreover, there are numbers of suggestions offered to help increase an employee satisfaction in the company.

Klíčová slova: spokojenost, zaměstnanci, dotazníkové šetření, respondenti, závod, zaměstnavatel

Keywords: satisfaction, employees, survey, respondents, operations, employer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Jana Magnusková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz