Bc. Ondřej Vaňura

Diplomová práce

Krajské volby ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jako součást politické komunikace vybraných politických stran

The Regional Elections in Broadcasts by Czech Broadcasting Company of Hradec Kralove City as a Part of Political Communication within Selected Political Parties
Anotace:
Diplomová práce na téma "Krajské volby ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jako součást politické komunikace vybraných politických stran" je věnována volebnímu vysílání regionální stanice Českého rozhlasu před volbami na podzim 2016. Práce mapuje, jak vybraní politici prostor ve veřejnoprávním médiu využili a přináší vlastní koncepci předvolebního vysílání. V teoretické části jsou popsané současné …více
Abstract:
The thesis entitled "Regional Elections in the Czech Radio Broadcasting in Hradec Králové as a Part of the Political Communication of Selected Political Parties" is dedicated to the electoral broadcasting of regional Czech Radio station before the elections in autumn 2016. The thesis monitors how the selected politicians took advantage of space in the public media and brings its own conception of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňura, Ondřej. Krajské volby ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jako součást politické komunikace vybraných politických stran. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe