Bc. Kateřina Víšková

Diplomová práce

Úspěšná pracovní skupina a její management

Successful working group and its management
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je objasnit, jaké faktory jsou podstatné pro úspěšné fungování pracovních skupin, jaké jsou klíčové znaky efektivních pracovních skupin a jaký vliv na zaměstnance mohou mít uplatňované manažerské styly. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením teoretických východisek dané problematiky. Empirická část je zaměřena na výsledky …více
Abstract:
The main objective of the diploma thesis is to clarify what factors are essential for the succesfull functioning of the working groups, what are key characteristics of effective working groups and what influence the applied management styles can have on empoyees. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part inquires into defining the theoretical basis of these issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní