Denisa Píšová

Bakalářská práce

Současné hrozby a výzvy Evropské unie - soubor publicistických rozhovorů pro Deník N

Current threats and challenges of the European Union - series of interviews for Deník N
Anotace:
Tato bakalářská práce předkládá soubor publicistických rozhovorů pro online podobu českého Deníku N, ve kterých se autorka věnuje současným hrozbám a výzvám Evropské unie. V první části je dané téma zasazeno do kontextu. V další kapitole je na základě odborné literatury vymezen žánr publicistického rozhovoru. Kapitola o metodě se věnuje procesu tvorby rozhovoru, kde jsou popsány všechny nezbytné kroky …více
Abstract:
This bachelor thesis presents series of interviews designed for online version of the Czech medium Deník N, in which the author deals with current threats and challenges of the European Union. The first part deals with the context of the chosen topic. In the next chapter the genre of interview is defined on the basis of literature. The methodological chapter is dedicated to the process of creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radovan Plášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií