Bc. Jan Šroubek

Bakalářská práce

Problematika územního členění hlavního města Prahy

Issues of Territorial Zoning of the Capital City of Prague
Anotace:
Cílem bakalářská práce s názvem „Problematika územního členění hlavního města Prahy“ je objasnit složitost a nepřehlednost územní správy města a vývoj financování městských částí. První kapitola se zabývá historickým vývojem členění města již od středověku, neboť některé aspekty současného členění města mají původ v minulosti. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola obsahují přehledný popis administrativního …více
Abstract:
The aim of this bachelor‘s thesis entitled „Issues of Territorial Zoning of the Capital City of Prague” is to clarify the city local government complexity and development of city districts’ funding. The first chapter follows up historical development of city zoning since the Middle Ages because some aspects of the current city zoning have their origins in the past. The second, third and fourth chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní