Rudolf Šmíd

Bakalářská práce

Prevence jako jeden z nástrojů vedoucí k eliminaci kriminálního chování ve společnosti

Prevention as one of instruments leading to elimination of criminal behaviour in the society
Anotace:
Cílem práce bylo rozlišit a pojmenovat jednotlivé oblasti prevence kriminality vedoucí k eliminaci kriminálního chování, a to jak u Policie ČR, tak i v rámci jednotlivých ministerstev. Možnost jejich aplikace v činnosti zaměřené na místní úroveň (ve městech) s cílem vytvoření dlouhodobých, specificky zaměřených projektů. Práce byla zaměřena na strategii prevence kriminality a určování hlavních směrů …více
Abstract:
The aim of the thesis was to distinguish and name individual aveas of preventiv of crime leading to elimination of criminal behaviour not only by Police of the Czech Republic but also within individual ministries. The posibility to apply them in the aktivity focused on local norm (in towns) with the goal to create long-term specialized project. The thesis was focused on the strategy to prevent crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Zdenka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa