Stanislav PFEFER

Bakalářská práce

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

Local action group Blanský les - Netolicko o.p.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá regionálním rozvojem a politikou udržitelnosti venkovských regionů, konkrétně decentralizovaným nástrojem regionální politiky programem LEADER, který byl v České republice implementován v roce 2004. Využití programu LEADER je znázorněno na konkrétně vymezeném území oblasti působnosti Místní akční skupiny Blanský les ? Netolicko o.p.s., která za tímto účelem vznikla a která …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with regional development policy and sustainability of rural areas, particularly in a decentralized instrument of regional policy Leader program has been implemented in the Czech Republic in 2004. Use LEADER shown to specifically defined the scope of the Local Action Group Blanský les - Netolicko o.p.s., to this end was which brings together three interesting micro-regions in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010
Identifikátor: 15470

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PFEFER, Stanislav. Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.