Ing. Jan Štefina

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj sociální manipulace (Problém ovlivňování okrajových sociálních skupin)

Marketing communication as tool of social manipulation (Problem of influencing the marginal social groups)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace z pohledu jejího vlivu na vybranou etnickou skupinu. V práci je řešen problém interpersonální komunikace mezi romskou menšinou a majoritní společností v Novém Bydžově a jejich ovlivňováním prostřednictvím masové reklamy. Závěr práce konstatuje zjištění o rozdílném vnímání a přijímaní podnětů marketingové komunikace u Romů a majoritní populace …více
Abstract:
This Thesis deals with marketing communication issues from the perspektive of its impact on selected ethnic group.This work is trying to analyse and solve the problem of interpersonal communication between Romany minority and majority society in Nový Bydžov, related also to mass advertisement influence. In the conclusion there are noted findings of a different perception and acceptance of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní