Mikoláš Tyc

Diplomová práce

Aktuální interpretace dramatického textu skrze dramatické situace a konkrétní scénická realizace (Na základě inscenování hry Kazimír a Karolína)

ACTUAL INTERPRETATION OF DRAMA THROUGH DRAMATIC SITUATION AND SPECIFIC STAGE REALIZATION

Anotace:
Tato práce se zaměřuje zejména na problematiku interpretace a následné konkrétní scénické realizace. Částečně na základě inscenování části dramatu Tři sestry A. P. Čechova, ale především na základě inscenace hry Ödöna von Horvátha Kazimír a Karolína Mikoláš Tyc popisuje některé problémy, se kterými se inscenátoři museli vypořádat, když se rozhodli uvést Horváthovu hru jako svou absolventskou inscenaci …více
Abstract:
The work is focused mainly on the problems of interpretation and subsequent stage realization. Based partly on staging of one part of Three sisters by A. P. Chekhov but mainly on the staging of drama ?Kasimir und Karoline? by Ödön von Horvath Mikolas Tyc describes some problems the performers had to deal with when they decided to stage Horvath's play as their final school theatre performance. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Milan Schejbal
  • Oponent: Daniel Hrbek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Režie činoherního divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.