Bc. Petra Filípková

Bachelor's thesis

Zhodnocení role krajů a obcí v procesu krizového řízení v ČR a EU

The Role of Regions and Municipalities in Emergency Management in CR and EU
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Zhodnocení role krajů a obcí v procesu krizového řízení v ČR a EU“ je přiblížit postavení obcí a krajů v tomto procesu, objasnit postupy, práci, finanční zabezpečení orgánů územně samosprávných celků při řešení krizových situací. Záměrem je analyzovat tento systém, porovnat ho s některou zemí EU a vyvodit závěry, zda je tento postup řešení směřován správným směrem či nikoliv …more
Abstract:
The focus of this bachelor work named The role of Regions and Municipalities in Emergency Management in CR and EU is to describe the position of Regions and Municipalities in this process, to clarify the procedures, work, financial security of Regions and Municipalities during the dealing with crisis situations. The intention is to analyze this system, compare it with another country of EU and make …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 12. 2007
  • Supervisor: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration