Theses 

Design instruovaný surrealismem. K problému vztahu surrealismu a grafického designu – Bc. Tereza Vaidová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Vaidová

Bakalářská práce

Design instruovaný surrealismem. K problému vztahu surrealismu a grafického designu

Design lectured by Surrealism. Contribution to relation of Surrealism to graphic design

Anotace: Tématem bakalářské práce je surrealismus v grafickém designu třicátých let 20. století. Zaměřuje se na nejvýznamnější představitele Skupiny surrealistů v ČSR a jejich grafická díla vyznačující se silným surrealistickým podtextem. Dotýká se problematiky promítání surrealistických východisek do grafického designu, jako vizuální komunikace. Zkoumá okolnosti vzniku, motivy, a formy projevu této specifické formy vizuální komunikace.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is surrealism in the graphic design of the 1930s. It focuses on the most prominent representatives of the Surrealist Group of Czechoslovakia and their graphic works characterized by a strong surrealistic subtext. It deals with the topic of surrealistic backgrounds in graphic design, such as visual communication. It examines the circumstances of the origin, the motives, the signs and the ways of expressing this specific form of visual communication.

Klíčová slova: grafický design, surrealismus, knižní grafika, avantgarda, 20. století, obálka, sen, koláž, Skupina surrealistů v ČSR, Karel Teige, Jindřich Štyrský, Toyen, Vítězslav Nezval, Bohuslav Brouk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz