Eliška KOŽELUHOVÁ

Bakalářská práce

Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Číny a jejich dopad na spolupráci s ČR

neuvedeno

Business environment, commercial conventions and specifics of China and their impact on cooperation with the Czech republic
Anotace:
Cílem práce je charakterizovat a zhodnotit podnikatelské prostředí v Čínské lidové republice a upozornit na specifika při obchodním jednání. V první části je rozděleno podnikatelské prostředí. Druhá kapitola se podrobněji zabývá rozborem makroprostředí v Číně, pozornost je věnována hlavně ekonomickému a politicko-právnímu prostředí. Třetí část pojednává o obchodních zvyklostech Číňanů a určitých specifikách …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to characterize and evaluate the business environment in China and point out specifics in business negotiation. The first part divides the business environment. The second charter deals more specifically with analysis of macro-environment in China, attention are mainly devoted to economic and political and legislative environment. The third part deals with the Chinese …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽELUHOVÁ, Eliška. Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a specifika Číny a jejich dopad na spolupráci s ČR. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická