Dominik Peroutka

Bachelor's thesis

Nástroj pro vytváření interaktivních video prezentací na interentu

Tools for Interaktiv Video Presentation Design
Anotácia:
Tato práce se věnuje kompletní problematice spojené s video tvorbou a reklamním řešením produktového videa v prostředí Internetu. V první části se věnuji teorii reklamy na internetu se zaměřením na video a práci s ním. Také rozebírám technické parametry a možnosti videa. Uvedl jsem technologie použité pro implementaci. V druhé části je popsán vlastní produkt a celkový vývoj nástroje umožňujícího tvorbu …viac
Abstract:
This work is related with complete area of video creation and advertising solution of product video on Internet environment. The first part is focused on advert Internet theory especially video and work with it. Also I describe technical parameters, video possibilities and technologies used for implementation. In the second part is described created product and complete development of this tool enabled …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Tomáš Drábek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika