Bc. Markéta Peřestá

Bakalářská práce

Zrušení dominikánského kláštera v Uherském Brodě

Dissolution of the Dominican Monastery in Uhersky Brod
Anotace:
Tématem bakalářské práce je zrušení dominikánského kláštera v Uherském Brodě v noci z 27. na 28. dubna v roce 1950. Cílem práce je analyzovat likvidaci kláštera, která se odehrála při druhé etapě „Akce K“. Práce se nezaměřuje jen na osudnou noc, ale i na přípravu, průběh a výsledek akce K. Dále se práce zaměřuje na osud řeholníků, kláštera a zprávy církevních tajemníků a zmocněnce kláštera.
Abstract:
The topic of this thesis is the dissolution of Uhersky Brod monastery during the night of April 27th 1950. The aim of the thesis is to analyse the dissolution that took place after the second phase of “Action K”. The thesis does not only focus on the night but also on preparations, course of action and results of Action K. Furthermore, it also deals with the fate of the friars, the monastery and with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta