Mgr. Katarína Murgašová

Bakalářská práce

Biologicky aktivní látky s antiparazitárním účinkem

Biologically active compounds with antiparasitic effect
Abstract:
The thesis studies biologically active compounds with antiparasitic effect and it focuses on literature search. Biologically active compounds are produced mainly as the secondary metabolites of plants, funges, mikroorganisms and animals. The thesis describes the most suitable methods for extraction, isolation, characterisation and upcoming assays for determination their antiparasitic activity. There …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem biologicky aktivních látek s antiparazitárním účinkem, s následným vypracováním literární rešerše. Biologicky aktivní látky jsou produkovány zejména jako sekundární metabolity rostlin, hub, mikroorganizmů a živočíchů. Práce popisuje nejvhodnejší metody jejich extrakce, izolace, charakterizace a následné in vitro a in vivo testy k posouzení antiparazitické aktivity …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: MVDr. Ivona Foitová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta