Bc. Barbora Nováková

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a vedení týmů ve vybraném podniku jako nástroj efektivního řízení

Human resource management and leadership teams in a chosen enterprise as a tool of effective management
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit pracovní tým a řízení lidských zdrojů zvoleného podniku. Klíčovým úspěchem je spolupráce, vhodné zvolení stylu vedení týmu, následně jeho organizační strukturu a motivace lidských zdrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Pro vypracování teoreticko-metodologické části jsou využity interpretace odborné literatury, zaměřené na řešenou problematiku …více
Abstract:
This thesis deals with working team and management of human resources in selected company. The key of suscess is cooperation, applicable leading style of the team and its organizational structure and human´s resources motivation. The thesis contains the theoretical and the application part. In the theoretical part the professional literature is used. The interpretations are focused on the issue of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Adéla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích