Klára POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Vstup dítěte do mateřské školy

Child's entry into kindergarten
Anotace:
Tato práce se zabývá vstupem dítěte do mateřské školy, jeho činiteli a průběhem. Cílem bakalářské práce je zjistit pohled rodičů na vstup dítěte do mateřské školy a jeho okolnosti, které mohou výrazně ovlivnit dítě. Teoretická část zahrnuje současné předškolní vzdělávání v České republice a jeho činitele, vstup dítěte do mateřské školy a adaptaci související s přípravou na mateřskou školu. Cílem praktické …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the admission of children to kindergarten, related factors, the children's progress throughout kindergarten attendance, and its circumstances. The main goal of this thesis is to establish the parents' perspective of their children's entering kindergarten, and the aspects that might considerably affect the child. The theoretical part focuses on current preschool education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Berčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Klára. Vstup dítěte do mateřské školy. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta