Bc. Filip Čech

Bakalářská práce

Analýza přežití pro zleva-krácená klinická data

Survival analysis for left-truncated clinical data
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zleva krácených dat v analýze přežití. Jedná se o typ nekompletnosti dat, kdy vzorek z cílové populace není náhodný, protože pacienti s dobou přežití ležící pod nějakou hranicí nejsou pozorováni. Použití běžně využívaných metod by vedlo k zavádějícím výsledkům. Popis metod, které lze využít při zpracování zleva krácených dat, má za cíl právě tato práce …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of left truncation in survival analysis. It is a type of data incompleteness, when sample from the target population is not random, because patients with survival time under some threshold are not observed. Use of commonly used methods would lead to misleading results. Description of methods, which can be used to analysis of left truncated survival data, is a goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Simona Littnerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie