Ing. Martina Konderlová

Bakalářská práce

Detailní analýza makroekonomických agregátů v průběhu krize: aplikace na země V4

Detailed analysis of macroeconomic aggregates during the crisis: application to V4 countries
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj makroekonomických agregátů v průběhu nedávné hospodářské krize v zemích Visegradské skupiny. Země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko, jsou středoevropské země, které mají mnoho společných charakteristik. Je otázkou, zda tyto společné faktory v krizi působily na jejich hospodářský vývoj nebo byl vývoj odlišný. Analyzovanými agregáty jsou …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyse the development of macroeconomic aggregates during recent economic crisis in the countries of the Visegrad group. V4 countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland, are the Central European countries, which have many common characteristics. The question is whether these common factors influenced on their economic development in the crisis or the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vratislav Pisca

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta