Ing. Martina Konderlová

Bachelor's thesis

Detailní analýza makroekonomických agregátů v průběhu krize: aplikace na země V4

Detailed analysis of macroeconomic aggregates during the crisis: application to V4 countries
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj makroekonomických agregátů v průběhu nedávné hospodářské krize v zemích Visegradské skupiny. Země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko, jsou středoevropské země, které mají mnoho společných charakteristik. Je otázkou, zda tyto společné faktory v krizi působily na jejich hospodářský vývoj nebo byl vývoj odlišný. Analyzovanými agregáty jsou …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyse the development of macroeconomic aggregates during recent economic crisis in the countries of the Visegrad group. V4 countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland, are the Central European countries, which have many common characteristics. The question is whether these common factors influenced on their economic development in the crisis or the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vratislav Pisca

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta