Bc. Tereza Beranová

Diplomová práce

Životní spokojenost žen po ukončené léčbě karcinomu prsu

Life satisfaction of women after completed treatment of breast carcinoma
Anotace:
Tématem diplomové práce je životní spokojenost žen po ukončené léčbě karcinomu prsu. Hlavním cílem práce je zjistit kvalitu života a životní priority žen po onemocnění karcinomem prsu a porovnat se zjištěnou kvalitou života u skupiny ženské populace bez onkologického onemocnění. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracována epidemiologie, etiologie, diagnostika …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is life satisfaction of women after completed treatment of breast carcinoma. The main aim of the thesis is to determine the quality of life and life priorities of women after breast cancer and to compare the quality of life with the group of female population without oncological disease. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beranová, Tereza. Životní spokojenost žen po ukončené léčbě karcinomu prsu. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech