JUDr. Petr Navrátil

Rigorózní práce

Rozbor zákonné úpravy a aplikační praxe ve vztahu k ukončování pobytu a vyhošťování cizinců z území České republiky, z hlediska mezinárodních závazků ČR (včetně navržení legislativních změn a opatření)

Anotace:
Práce si klade za cíl analyzovat, jakým způsobem jsou ze strany příslušných státních orgánů České republiky naplňovány závazky na respektování vybraných základních práv a svobod člověka, obsažených v mezinárodním právu, a to zejména těch, které souvisí s ukončováním pobytu a vyhošťováním cizinců z území České republiky. Na základě rozboru této problematiky autor poukazuje zejména na ty části právní …více
Abstract:
The aim of this work is to analyse the way how the public authorities respect selected fundamental rights and freedoms contained in the international law, especially those related to the terminations of the residencies permits and the deportations of the foreigners from the territory of the Czech Republic. Following his analysis of this problem author points especially at those parts of legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 4. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta