Jana HEGEROVÁ

Bakalářská práce

Problematika kategorizace prací, registr kategorizace prací a jeho využití v Plzeňském kraji

Problems of Jobs´ Categorization , Registry of Jobs´ Categorization and its use in Pilsen Region
Anotace:
V teoretické části se zabývám problematikou ochrany veřejného zdraví a zavedením informačních systémů ve zdravotnictví. Hlouběji se pak zabývám ochranou zdraví při práci a s tím souvisejícími povinnostmi, jako je vyhledávání rizik na pracovišti a kategorizace prací. Dále se zaměřuji na informační systém hygienické služby KaPr a na legislativní problematiku v této oblasti. Ve výzkumné části se zaměřuji …více
Abstract:
In the theoretical part of my thesis I am engaged in the protection and safety of the public health at work and launching of information´s systems in the Health service. In details I concentrate on the protection and safety at work and on all the other obligations connected with it, as there are the fidings of risks at working spaces and jobs´ categorization. In the further theoretical part of my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Oldřich Sojka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEGEROVÁ, Jana. Problematika kategorizace prací, registr kategorizace prací a jeho využití v Plzeňském kraji. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví