Mgr. Jindřich Kratochvíla

Diplomová práce

Vývoj sociálního zákonodárství v českých zemích

Development of Social Legislation in Bohemia and Moravia
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj sociálního zákonodárství v českých zemích. Cílem práce je mapovat vývoj zejména sociálního pojišťování a sociální pomoci za pomoci analýzy dobových právních předpisů a odborné literatury. Práce analyzuje vývoj sociálního zákonodárství od druhé poloviny 19. století do konce druhé světové války. Práce poskytuje přehled nejdůležitějších změn v úpravě sledovaného tématu …více
Abstract:
The thesis focuses on the development of social legislation in the Czech lands. The aim is to map the especially development of social insurance and welfare benefits using analysis of legislation and specialized literature. It analyzes the development of social legislation from the 19th century to the end of the Second World War. Provides an overview of the most important changes in the arrangement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta