Mgr. Barbora Junová

Bakalářská práce

Dětská skupina jako nástroj slaďování soukromého a pracovního života?

Child groups as a tool for reconciling work and private life?
Anotace:
Bakalářská práce Dětská skupina jako nástroje slaďování soukromého a pracovního života? se zaměřuje na problematiku rodinné politiky v České republiky. Konkrétní cíl této práce je zjistit, jakým způsobem prezentují a spojují vybrané mediální články o dětských skupinách navrhovaný zákon se slaďováním soukromého a pracovního života a jakým způsobem to podporuje genderovou rovnost. Jako pracovní metoda …více
Abstract:
The thesis Child group as a tool to reconciling of private and work life? focuses on issues of family policy in the Czech Rebublic. The specific purpose of this thesis is to find out, how chosen media articles about child groups present and connect proposed law with the reconciling of private and work life and how it supports gender equality. As a working method was chosen discourse analysis by Gee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dita Jahodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií