Theses 

Výpočtová analýza dynamického zatížení vázaných soustav těles – Kamila BOUBLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kamila BOUBLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Výpočtová analýza dynamického zatížení vázaných soustav těles

Analysis of multibody dynamics

Anotace: Práce se zabývá výpočtovou analýzou dynamického zatížení vázaných soustav těles. Jsou představeny významné typy souřadnic důležité pro kinematický popis, které jsou aplikovány na demonstrační příklad klikového mechanismu. Jsou použity numerické metody zprogramované v MATLABu pro řešení pohybové rovnice vycházející z metody redukce pro mechanismy s jedním stupněm volnosti. Dále je vytvořen geometrický model členů klikového mechanismu, který je importován do softwaru MSC.ADAMS a podroben dynamické analýze. Výsledky numerického řešení pohybových rovnic v MATLABu jsou srovnány s výslednou numerickou simulací modelu v MSC.ADAMS. Je vytvořeno několik rozličných konstrukčních návrhů ojnice klikové hřídele s cílem zkoumat vliv tvaru na dynamickém zatížení. Nad rámec práce je zařazena statická analýza návrhů ojnice pomocí metody konečných prvků.

Abstract: The thesis deals with problems of multibody dynamics. There are introduced the important types of coordinates for kinematic description, which are applied for the illustrative example of the crankshaft mechanism. There are used the numerical methods implemented in MATLAB for solving of equations of motion developed in the method of reduced mass which is used for mechanism with one degree of freedom. The geometric model of crankshaft mechanism is created and imported to the MSC.ADAMS software. Results of numerical methods in MATLAB are compared to results of MSC.ADAMS. Several desings of the conrod are created in order to study the effects of the design on the dynamic loading. In addition there is a static analysis of conrod design that is created with finite element method.

Klíčová slova: dynamická analýza, numerické metody, metoda redukce, konstrukční návrh, geometrický model, matematický model

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49710 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

BOUBLÍKOVÁ, Kamila. Výpočtová analýza dynamického zatížení vázaných soustav těles. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz