Bc. Veronika KŘENEK TOŠOVSKÁ

Diplomová práce

Realizace prevence rizikového chování ve školním prostředí z pohledu školních metodiků prevence.

Implementation of prevention of risky behavior in school environment from the point of view of school methodologist
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vybrané rizikové chování a primární prevenci druhého stupně základních škol. V teoretické části, jsem se pokusila definovat veškerá témata týkající se rizikového chování. Věnuji se změnám, které jsou zapříčiněny adolescencí. Vztahy s rodinou a vrstevníky. Dále se nejvíce věnuji tématům agrese, šikany a kyberšikany, které vyšli v předvýzkumu jako nejvíce frekventované …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on selected risky behavior and primary prevention of upper primary school. In the theoretical part, I tried to define all topics related to risky behavior. I deal with changes that are caused by adolescence. Relationships with family and peers. In addition I focus mostly on the topics of aggression, bullying and cyberbullying, which came out in the pre-research as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENEK TOŠOVSKÁ, Veronika. Realizace prevence rizikového chování ve školním prostředí z pohledu školních metodiků prevence.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bcxnj1 bcxnj1/2
19. 6. 2019
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.