Ing. Ondřej Velemínský

Bakalářská práce

Insolvenční správce a jeho role při konkursu podniku

Insolvence trustee and his role in company bankruptcy
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme insolvenčním zákonem a postavením insolvenčního správce během řízení. V práci jsou vysvětleny základní pojmy insolvenčního zákona a uvedené možné způsoby řešení úpadku. Dále se zabýváme výběrem insolvenčního správce, jeho povinnostmi, právy apod. a v neposlední řadě různými způsoby řešení úpadku dlužníka se zaměřením na konkurs a postavení insolvenčního správce v …více
Abstract:
In this thesis we deal insolvency law and insolvency administrator position within administration. In the work we explains the basic concepts of insolvency law and the possible ways of dealing with bankruptcy. We also deal with selecting the insolvency administrator, its duties, rights, etc. Finally, in warious ways to addres the deptor´s bankruptcy, focusing on bankruptcy and insolvency administrator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní