Bc. Linda Vendégová

Diplomová práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and customer behaviour analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématikou segmentace trhu a analýzou chování zákazníka. Je standardně rozdělena na teoretickou a praktickou část přičemž oba tyto celky spolu úzce souvisí a navazují na sebe. V teoretické části je popsáno, jak segmentovat trh a jak správně určit cílový segment, který bude pro firmu přínosný. Dále je zde popsáno, jaké přání a potřeby v dnešní době zákazník má a co má firma …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of market segmentation and analysis of customer behavior. Is normally divided into theoretical and practical parts both of these units are closely related and linked. In the theoretical section describes how to segment the market and how to correctly identify the target segment, which will be beneficial for the company. There is also described as the wishes and needs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace