Jakub Smetana

Bakalářská práce

SEO - Search Engine Optimization

Anotace:
Práce se zabývá problematikou optimalizace internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Popisuje jednotlivé metody a techniky, které se v rámci SEO používají a naopak také ty, které jsou považovány za neetické a jsou zakázané. V praktické části práce je popsán postup optimalizace na příkladech dvou webů na základě teoretických poznatků, které jsou uvedeny v první části práce.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2008
  • Vedoucí: Tomáš Brabec
  • Oponent: Jan Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4785