Petra Kulhavá

Bachelor's thesis

Prevence řešení vymáhání pohledávek po splatnosti

Prevention and Solution of Overdu Debts
Anotácia:
Charakteristika této práce spočívá v objasnění pojmu pohledávek po splatnosti, jaké typy pohledávek po splatnosti od bank vůči fyzickým osobám existují, dále zde naleznete odkazy na zákony ČR, kterými se vymáhání pohledávek bank vůči fyzickým osobám řídí a v neposlední řadě jak by se těmto pohledávkám dalo předejít.
Abstract:
Characteristic of this work lies in clarifying the concept of debts, what types of receivables due from banks to individuals exist.urthermore you will find links to the laws of the CR, which recoveries banks operate and finally how to avoid such claims.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Adam Ptašnik, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Šárka Palermová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.