Mgr. Jana Provazníková

Bachelor's thesis

Rozdíly mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných v naplňování potřeb svých pacientů

The differences between Hospices and Hospitals for Terminal Illnesses in the fulfilment of their patient s needs
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem uspokojování potřeb umírajících pacientů ve dvou klíčových typech zařízení s paliativní péčí, tedy v hospici a v léčebně dlouhodobě nemocných. Teoretický základ pro vlastní empirický výzkum je zajištěn podrobným rozborem problematiky potřeb a jejich typologie, vysvětlením pojmů umírání a paliativní péče, a představením činnosti hospicových zařízení a léčeben dlouhodobě …more
Abstract:
My thesis focuses on the fulfilment of needs of terminally ill patients in two key types of palliative care institutions: Hospices and Hospitals for Terminal Illnesses. The theoretical basis for my own empirical research is provided by a detailed analysis and typology of patient needs, explanation of the terms terminal illness and palliative care, and a brief description of the care provided by Hospices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2011
  • Supervisor: Mgr. Markéta Klusáčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta