Mgr. Bc. Jana Kopecká

Diplomová práce

Analýza komunikační schopnosti žáků druhé třídy běžné základní školy s komunikační bariérou

Analysis of the communication skills of students of the second class ordinary primary schools with a communication barrier
Anotace:
Diplomová práce „Analýza komunikační schopnosti žáků druhé třídy běžné základní školy s komunikační bariérou“ pojednává o komunikačních dovednostech dětí navštěvujících druhý ročník běžné základní školy. Práce popisuje všeobecnou úroveň dítěte, očekávané jazykové kompetence v daném ročníku, různé náročné situace a další obtíže, které mohou u žáka nastat. Dále jsou zde uvedeny možnosti speciálně-pedagogické …více
Abstract:
The thesis "Analysis of the communication skills of students of the second class ordinary primary schools with a communication barrier" deals with the communication skills of children attending the second year of regular elementary school. This work describes the general level of the child, the expected linguistic competence in a given year, various challenging situations and other problems that may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta