Bc. Lenka Hřebíková, DiS.

Master's thesis

Podpora rodinných příslušníků ve vybraném zařízení domácí hospicové péče

Support for Family Members in a Selected Hospice Home Care Institution
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zjištění, jaký postoj zaujímají rodinní příslušníci k pozitivům a negativům podpory ze strany vybraného zařízení domácí hospicové péče při poskytování jednotlivých služeb. Teoretická část je věnována vymezení cílů paliativní péče a vývoje hospicového hnutí. Podrobněji popisuje poskytované služby ve vybraném zařízení domácí hospicové péče, zabývá se tématem pozitiv a negativ …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to find out what attitude family members have towards the positives and negatives of the support that the chosen home hospice gives them by means of hospice services. The theoretical part concerns aims of palliative care and hospice movement development. It describes in detail services that the chosen home hospice offers and it deals with the positives and negatives of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií