Mgr. Jan Šuman

Bakalářská práce

Přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno

The Admission and Certificate in Fulfillment of Special Requirements of Future Brno City Policemen
Anotace:
Anotace Předložená bakalářská práce pojednává o vzdělávání v oblasti Městské policie Brno. Velký důraz je kladen na nebezpečí plynoucí z nejdůležitější části celého procesu, tedy na přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno. Bakalářská práce se zabývá přípravou nových strážníků a upozorňuje na nezbytnost respektu a motivace …více
Abstract:
Annotation The bachelor’s thesis deals with further education of Brno city policemen. The emphasis is put on the admission procedures in higher education and the certificates of compliance with the special requirements prescribed for future Brno city policemen. The bachelor’s thesis describes the preparation of the candidates for the city police and points out the qualities as respect and motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta