Mgr. Jan Šuman

Bachelor's thesis

Přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno

The Admission and Certificate in Fulfillment of Special Requirements of Future Brno City Policemen
Abstract:
Anotace Předložená bakalářská práce pojednává o vzdělávání v oblasti Městské policie Brno. Velký důraz je kladen na nebezpečí plynoucí z nejdůležitější části celého procesu, tedy na přijímací řízení a získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů budoucích strážníků Městské policie Brno. Bakalářská práce se zabývá přípravou nových strážníků a upozorňuje na nezbytnost respektu a motivace …more
Abstract:
Annotation The bachelor’s thesis deals with further education of Brno city policemen. The emphasis is put on the admission procedures in higher education and the certificates of compliance with the special requirements prescribed for future Brno city policemen. The bachelor’s thesis describes the preparation of the candidates for the city police and points out the qualities as respect and motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2014
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta