Theses 

Možnosti použití hybridního pohonu u kolejových motorových vozů – Jakub Stavianis

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Stavianis

Bakalářská práce

Možnosti použití hybridního pohonu u kolejových motorových vozů

Possibilities of Hybrid Drive Application for Rail Motor Carriage

Anotace: Bakalářská práce se zabývá posouzení možnosti použití hybridních pohonů u kolejových motorových vozů v provozu na regionálních tratích a návrh výpočtu využitelnosti tohoto pohonu na konkrétním traťovém úseku. V úvodní časti se budu zabývat hybridními systémy obecně a technologií jízdy hybridních vozidel. Dále ukázkou aplikací hybridního pohonu u kolejových vozidel u nás a ve světě. V další části navrhnu důležité parametry vozu, a provedu výpočet tachogramu k získaní energií na obvodě kola. Pro určení spotřeby navrhnu účinnosti pro jednotlivé fáze jízdy a vypočtu spotřebu. Závěrem bude zhodnocení energetické úspory.

Abstract: The purpose of my baccalaureate thesis is to assess the possibilities of using hybrid drives for tracked motor vehicles operated on regional railway tracks and to design a calculation of usability of such drives at specific track sections. In the introductory part, I am going to deal with hybrid systems in general and with the technology of hybrid vehicle motion. Then I will demonstrate some applications of hybrid drives for tracked vehicles in our country and in the world. In the next part, I am going to design the key parameters of the vehicle and I will carry out a tachogram calculation (power-speed diagram) to obtain the values of energies present at the circumference of the wheel. To determine the consumption, I am going to design efficiencies for the individual motion stages and I will enumerate the particular consumptions. The closing part of my thesis will be dedicated to assessing the resulting energy savings.

Klíčová slova: Hybridní železniční motorový vůz, Výpočet tachogramu, Spotřeba paliva

Keywords: Hybrid rail motor car, Calculation tachogram(time-speed diagram), Fuel Consumption

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Petr Škapa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz