Vít Mikušek

Bakalářská práce

Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model

Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Anotace:
V souvislosti s problematikou ubývající pracovní síly díky stárnutí populace se jedním z diskutovaných řešení mezi vyspělými zeměmi stala imigrační politika. S využitím vektorových autoregresních modelů tato práce odhaduje dopady imigrace do České republiky na dva z jejích makroekonomických agregátů reprezentujících hospodářský vývoj, konkrétně jde o reálné HDP na obyvatele a míru nezaměstnanosti v …více
Abstract:
In relation to the problem of declining labour force participation rates due to population ageing, immigration policy has become one of the potential remedies discussed among developed countries. Utilizing vector autoregressive models, the thesis estimates the effects of immigration to Czechia on the two of its macroeconomic aggregates as proxies of the economic development, namely the real GDP per …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Frömmel
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80787