Marek Kolman

Doctoral thesis

Pricing and modeling credit risk

Pricing and modeling credit risk
Abstract:
Disertační práce pokrývá širší spektrum témat v oblasti modelování kreditního rizika a to s důrazem na oceňování instrumentů, jejichž hodnota je od kreditního rizika odvozena. Práce je uvedena obecným rámcem oceňování finančních instrumentů na nějž navazují tři stěžejní části: modely hodnoty firmy, redukované modely a modely portfoliové, s případným dalším jemnějším členěním. Každá část obsahuje teoretický …more
Abstract:
The thesis covers a wide range of topics from the credit risk modeling with the emphasis put on pricing of the claims subject to the default risk. Starting with a separate general contingent claim pricing framework the key topics are classified into three fundamental parts: firm-value models, reduced-form models, portfolio problems, with a possible finer sub-classification. Every part provides a theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 3. 2017
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jan Kodera, Ladislav Lukáš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53587