Bc. Jana Hallová

Bakalářská práce

Analýza článku 35 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží vč. relevantní judikatury

Analysis of Article 35 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Incl. Relevant Case Law
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na článek 35 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tedy na vady na zboží a povinnost prodávajícího dodat zboží bez těchto vad. Práce se primárně zabývá podrobnou analýzou výše zmíněného článku a článků s ním blízce souvisejících, včetně výčtu relevantní judikatury na demonstraci zacházení s problematikou vadnosti zboží v praxi. Tato práce tedy podává ucelený …více
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on article 35 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), concerning non-conformity of goods and the obligations of the seller to procure conforming goods. The thesis is primarily concerned with close analysis of the aforementioned article and articles which are closely tied to it, including relevant judicature to demonstrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta