Bc. Jana Hallová

Bachelor's thesis

Analýza článku 35 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží vč. relevantní judikatury

Analysis of Article 35 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Incl. Relevant Case Law
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na článek 35 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tedy na vady na zboží a povinnost prodávajícího dodat zboží bez těchto vad. Práce se primárně zabývá podrobnou analýzou výše zmíněného článku a článků s ním blízce souvisejících, včetně výčtu relevantní judikatury na demonstraci zacházení s problematikou vadnosti zboží v praxi. Tato práce tedy podává ucelený …more
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on article 35 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), concerning non-conformity of goods and the obligations of the seller to procure conforming goods. The thesis is primarily concerned with close analysis of the aforementioned article and articles which are closely tied to it, including relevant judicature to demonstrate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta