Mgr. Marek Vlaškovský

Diplomová práce

Organizační změny prováděné zaměstnavatelem a jejich vliv na pracovněprávní vztahy

The Organizational Changes made by an Employer and their Influence on Labour Relations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem organizačních změn prováděných zaměstnavateli na pracovněprávní vztahy. Obsahuje zejména analýzu změn a skončení pracovního poměru z důvodů organizačních změn včetně rozboru relevantní judikatury. Při provádění těchto organizačních změn jsou zaměstnavatelé povinni dodržovat ustanovení zákoníku práce, kterými jsou zaměstnanci chráněni před nedůvodným rozvázáním …více
Abstract:
This thesis is concerned with the influence of organizational changes made by the employers on labour relations. Especially the analysis of the alterations and the termination of an employment relationship due to organizational changes including relevant judicial decisions is contained. When the organizational changes are implemented the employers have to observe the provisions of Labour Code which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta