Magda FORMANOVÁ

Diplomová práce

Biosenzor pro detekci herbicidů na bázi izolovaného fotosystému II (PSII)

Biosensor for herbicides detection based on isolated photosystem II
Anotace:
Práce pojednává o biosenzoru pro detekci herbicidů založeném na izolovaném fotosystému II. Princip detekce tkví ve znalosti procesu fotosyntézy a faktu, že používaný herbicid diuron blokuje vazné místo elektronového mediátoru na fotosystému II. Fotosystém II byl extrahován z termofilní sinice Synechococcus elongatus a imobilizován dvěma různými technikami (zesítěním pomocí glutaraldehydu, zachycením …více
Abstract:
This Thesis deals with the biosensor for herbicide detection based on isolated photosystem II. The principle of the detection is based on the knowledge of the photosynthesis process and of the fact that herbicide diuron blocks the binding site of the electron mediator on photosystem II and by this way it disturbs the entire photosynthesis process. Photosystem II was extracted from thermophilous cyanobacterium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Malý Jan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/