Mgr. Petra Ledabylová

Bakalářská práce

Trestný čin loupeže z pohledu juristického a kriminologického

Robbery From the Juristic and Criminological Point of View
Anotace:
Bakalářská práce na téma trestného činu loupeže z pohledu juristického a kriminologického se zabývá nejprve stručnou charakteristikou trestných činů proti svobodě a zdůvodněním zařazení tohoto trestného činu do druhé hlavy zvláštní části trestního zákoníku. Předkládá analýzu základní skutkové podstaty trestného činu loupeže s kvalifikovanými podstatami, charakteristiku a odlišení loupeže od ostatních …více
Abstract:
Bachelor thesis on robbery from the juristic and criminological point of view describes brief characteristics of crimes against freedom and explanation its classification of this crime into the second part of the Criminal Code. It offers an analysis of both the basic constitution of robbery and the qualified constitution, characteristics and differentiation of robbery from other similar crimes. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: Mgr. Katarína Kandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta