Bc. Tereza SLATKOVSKÁ

Master's thesis

Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie

Initial Assumptions of Rational Choice Theory and Critical Theory in Comparison
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce má za cíl představit základní předpoklady dvou odlišných teoretických tradic - teorie racionální volby a kritické teorie - a ty následně aplikovat na fenomén náboženství. Metodologicky se práce opírá o analýzu dokumentů klíčových zástupců těchto teorií a tedy také o komparaci základních principů obou teorií. Konkrétně jsou zde analyzovány práce teoretiků první a druhé generace …viac
Abstract:
This master thesis aims to present the basic assumptions of two different theoretical traditions of rational choice theory and critical theory and show how these different bases could be applied to the phenomenon of religion. Methodologically the work is based on document analysis of key representatives of these theories and therefore also on comparison between the basic principles of both theories …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLATKOVSKÁ, Tereza. Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická