Bc. Nomin Pham

Bakalářská práce

Lidské tělo a bolest jako nástroj umění

Human Body and Pain as an Artistic Instrument
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá člověkem a bolestí jako objektem a prostředkem k umění. Věnuje se specifické skupině umění, v nichž se dominantním motivem nebo prostředkem vyjádření stala právě bolest a psychické nebo fyzického utrpení. Jako hlavní představitele uvádí Marinu Abramović a Fridu Kahlo, práce se snaží popsat proces jejich tvorby, prezentaci jednotlivých děl a hlavně obě umělkyně navzájem srovnat …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with man and pain as an object and means for art. It devotes itself to a specific group of art in which pain and mental or physical suffering have become the dominant motif or means of expression. As lead actors introduces Marina Abramović and Frida Kahlo. Marina Abramović is a Serbian artist who is primarily interested in performance art. Her performance explores the relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: prof. ak. soch. Tomáš Ruller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií