Ing. Zdeněk Mandovec

Diplomová práce

Aktuální právní úprava daně z příjmů fyzických osob

Law Tax Personal Income
Anotace:
Tématem diplomové práce je zdanění příjmů fyzických osob v České republice. Práce obsahuje v teoretické části vymezení dílčí oblasti finančního práva a základních pojmů. Těžištěm práce je rozbor části zákona o daních z příjmů s ohledem na změny pro aktuální zdaňovací období. Cílem práce je objasnění systému zdanění příjmů fyzických osob v České republice, se zaměřením na komparaci zdanění příjmů zaměstnanců …více
Abstract:
The subject of this thesis is about natural income person tax in Czech Republic. In theoretical part of this thesis, there is circumscription of financial law subareas and basic terms. In practical part of this elaborate, it is described an analysis of a part of law related to income tax considering changes for current taxation period. The main goal of this thesis is description of natural income person …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta