Kristýna HRODKOVÁ

Bakalářská práce

Karuselové obchody u daně z přidané hodnoty

Carousel frauds on the value added tax
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou Karuselových obchodů u daně z přidané hodnoty. Karuselové podvody úzce souvisí s daní z přidané hodnoty, proto je první kapitola zaměřena na charakteristiku této daně a její konstrukční prvky. Dále si přiblížíme daňové úniky. Další část je zaměřena na problematiku karuselových podvodů. Konkrétně na účastníky podvodu a průběh podvodné činnosti. V práci jsou uvedeny …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of carousel frauds on the value added tax. Carousel fraud is closely related to value added tax, therefore, it is the first chapter focuses on the characteristics of the tax and its components. Further is description the tax evasion. Another part is focused on carousel fraud. Specifically, the participants in the course of fraud and fraudulent activity. In thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRODKOVÁ, Kristýna. Karuselové obchody u daně z přidané hodnoty. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická