Bc. Veronika Panáčková

Bakalářská práce

Technologie a vlastnosti konzumního mléka

Technology and properties of milk
Anotace:
Tato bakalářská práce byla vytvořena jako literární rešerše zabývající se získáváním mléka a jeho dalším zpracováním. Popisuje technologii výroby konzumního mléka, a to včetně jednotlivých fází výroby. Dále porovnává složení kravského mléka s mlékem ovčím, kozím, mateřským a také srovnává výhody a nevýhody konzumace mléka s ohledem na lidské zdraví.
Abstract:
This thesis was created as a literary research and is dealing with milk production and its processing. It describes the technology of milk production that is presented in individual technological steps. Furthermore, it compares the composition of cow's milk with the milk of sheep, goat, and mother and also it compares the advantages and disadvantages of milk consumption with regard to human health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Panáčková, Veronika. Technologie a vlastnosti konzumního mléka. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin